12.07.2010

Wybór newsów, głównie ekonomicznych. Już nawet zwolennicy strefy euro mówią o wspólnej walucie bardzo niewesoło. Warto zestawić poniższą opinię zagranicznego profesora z deklaracjami rządu i prezydenta elekta, którzy są jakby ...