De democratia

Poniżej polecam dwa rozsądne głosy o demokracji. Ze swojej strony dodam, że obecny kształt ustroju demokratycznego jest obrazą dla jednostki jako członka społeczeństwa. Ustrój demokratyczny jest ślepy na zasługi na ...