O stronie

Zarówno nazwa tego bloga jak i myśl przewodnia wywodzą się z języka łacińskiego. Laudator Libertatis to piewca wolności, ten który głosi wolność, wychwala ją. Wolność jest najwyższym prawem (libertas suprema lex est), które to prawo winno przyświecać każdemu państwu. Tak niestety od dawna nie jest.

laudatorlibertatis.com to część szeroko zakrojonych działań, który postaram się się realizować w przeciągu kilku najbliższych lat. Różne zagadnienia pogrupowane są w kategorie, które możesz przeglądać po lewej stronie. Znajdziesz tutaj informacje dotyczące konserwatywnego liberalizmu (kategoria: doktryna), analizę innych prądów myśli społeczno-politycznej (idee) jak i omówienie tego co teraz jest nam dane obserwować w polityce (bieżączka). Przy okazji co miesiąc, aż do wyborów parlamentarnych będę podsumowywał dokonania rządu (PO Watch).

Od niedawna na kanale youtube znajdziesz filmy promujące bliskie mi idee. W najbliższym czasie (2010/11) postaram się również uruchomić stronę i osobny kanał dotyczące street law. Chodzi tutaj o dotarcie z prawem (w przystępnej formie) do przeciętnego człowieka. W Polsce edukacja w tym zakresie jest żadna, pewne działania podjął tragicznie zmarły RPO Janusz Kochanowski (codziennikprawny.pl), ale nikt nie wydaje się zainteresowany rozwojem tego projektu. Na miarę swoich możliwości postaram się to zmienić, ponieważ prawnik powinien być również propagatorem prawa, a nie tylko maszyną do jego stosowania.

Zapraszam do kontaktu jeśli masz jakieś pomysły, chcesz mnie wesprzeć merytorycznie lub technicznie- będę wdzięczny za wszelką pomoc.